SOP

Om de ondersteuningsmogelijkheden van de school in kaart te brengen, is iedere school wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het SOP staat beschreven welke mogelijkheden de school kan bieden met haar eigen middelen. Dit wordt aan de hand van de volgende kenmerken beschreven:

  • een algemene beschrijving van de school;
  • de basisondersteuning;
  • de mogelijkheden voor extra ondersteuning;
  • de grenzen aan de ondersteuning;
  • de ambities van de school.

 

Meer lezen …